Skip to main content

Table 1 Primers used in this study

From: An efficient RNA interference screening strategy for gene functional analysis

Primer Nucleotide sequence
TF106 F 5-CCAAAACGGCCGAGGACCCC-3
TF106 R 5-CGCCACACACCTGACGGTCC-3
TF157 F 5- TCATGAACTCGTCGCCTTCCGA-3
TF157 R 5-GCTCGCCCTTCATACGTGGCA-3
TF187 F 5-TGCAAGTTCCAGCAATGCTCCT-3
TF187 R 5-AGAACAACAGGGATGGTGTGCATC-3
PhaTF15-hpRNA F 5-CCTGCGATTTCGACTATAAGT-3
PhaTF15-hpRNA R 5-ACTTATAGTCGAAATCGCAGG-3
PhaTF21-hpRNA F 5-TTACGGAGACCATCTTAAAAC-3
PhaTF21-hpRNA R 5-GTTTTAAGATGGTCTCCGTAA-3
PhaTF60 hpRNA F 5-CAACTTATGCCACTATGCAAT-3
PhaTF60 hpRNA R 5-ATTGCATAGTGGCATAAGTTG-3
PhaRNA hpRNA F 5-TGGTTCCGGTGGTGGGGGCTA-3
PhaRNA hpRNA R 5-TAGCCCCCTCCTCCGGAACCA-3
CymMV CPF 5-GAAATAATCATGGGAGAGCC-3
CymMV CPR 5-AGTTTGGCGTTATT CAGTAGG-3
PR1 F 5-AGGACCCTGGCGTCTAAAG-3
PR1 R 5-TATTACAAATCAAACCGCTAAAG-3
NPR1 F 5-CGCATTTGTGTCGTAGTTTAT-3
NPR1 R 5-GGCCTTGCTCCTTTAGTTA-3
TF15 F 5-TGAATTAGCACAAGATCCGAT-3
TF15 R 5-AGCAATGGAAACAGACCACCAAT-3
TF21 F 5-AGGGACGGAGATGCCAAGAAGGC-3
TF21 R 5 -CAACCATCCAGCTAATCTATC-3
TF60 F 5-ATGATTTCAAAATTTTATCAGTT-3
TF60 R 5-CAATGGAATACTATTCTGACCA-3
Pha RNA F 5-AAGCCGTCAAGTACAAGGGC-3
Pha RNA R 5-GCTAATCAGTTGCAAGAATTA-3
Ubiqutin10 F 5-CCGGATCAGCAAAGGTTGA-3
Ubiqutin10 R 5-TCAGGCGGAGGACAAGATG-3