Skip to main content

Table 2 Number of occurrences of the repetitive oligonucleotides in yeast genome

From: i-Genome: A database to summarize oligonucleotide data in genomes

Repetitive oligonucleotide Amount of occurrences Repetitive oligonucleotide Amount of occurrences
  Genome Up-streams Coding region   Genome Up-streams Coding region
ACCCTA 2,724 822 793 CAATCCA 1,895 655 343
ACCCTC 2,917 881 795 CGTCTCC 592 199 148
AGTACT 3,073 933 879 CGTCTGA 652 196 165
AGTAGA 6,673 1,970 1,798 ACAAACTA 594 179 183
AGTAGC 4,912 1,545 1,299 ACAAACTC 514 175 112
GATACC 4,829 1,638 1,005 CACAGAAAC 146 38 46
GATAGA 7,030 2,163 1,807 CACAGAAGA 164 57 39
TGGTAA 10,513 3,493 2,214 ACATATAAAAA 54 9 29
TGTAAA 11,364 3,439 3,418 ACATATAAAAC 139 34 56
AAGGGGA 1,172 299 421 ACATATAAAAG 36 7 22
AAGGGGC 626 142 256 ACTTATGTCATC 57 17 23
AGAGTGG 983 310 271 ACTTCTAGTATA 159 44 67
AGAGTTA 1,859 610 441 ACTTTTTTTTCT 32 5 21
CAATCAG 1,358 445 320 ACTTTTTTTTTC 50 6 33