Skip to main content

Table 4 Proteomic analysis of haustoria and hyphae samples for experimental identification of EKA proteins.

From: Evolution of the EKA family of powdery mildew avirulence-effector genes from the ORF 1 of a LINE retrotransposon

  Haustoria only Hyphae only Haustoria and hyphae
Proteins identified
AVRK1-like
Full length ORF1 0 3 0
Truncated (putative AVR/effectors) 0 1 0
Total 0 4 0
AVRA10-like
Full length ORF1 6 5 1
Truncated (putative AVR/effectors) 8 0 3
Total 14 5 4
Similar to both AVRK1/AVRA10
Full length ORF1 1 4 0
Truncated (putative AVR/effectors) 0 1 0
Total 1 5 0
Total proteins identified 15 14 4
Total peptides 15 21 1
  ATVPALPR AGLGRSAGPSITK AAAPLPLR
  DDRIFLRa AHFHPSTR  
  GLESNIQNMNAIAAALLAKENDVPEVDMVDAEVEK APKKEAPK  
  KASGPAETSR ARPSKSGPVK  
  KPTPPTKKSPK ASDLVALR  
  MLELSQTK ASIAQFIQAGPGATPPVLPK  
  MPTPPTKQSAK DQLVTIR  
  MPTPPTKR EKTIEPAENSTRK  
  NAVSGTAKNR ELLDSSTSRSVSGIK  
  NMPEVDMVDAEVEKLK EPPNQPTPVMVSRAPK  
  RATVPALPR FLPSLPQRQATQGK  
  SPKTATLSSPDNR KMESDMTER  
  SWAALFPR KREELLDAAPK  
  TLSPFGGR LFQMPPTR  
  VPTSFALR MPTPPSKKLAK  
   QGIPPGSIER  
   SDSRSCKSRPNK  
   SKKSGPVTK  
   SLAHKAAETDK  
   SWAALFPRNASPKPGFR  
   VPTGFTLR  
  1. aPeptide DDRIFLR is just below the identity score threshold.