Skip to main content

Table 4 Unique mers that were reverse complements by length and organism

From: Cryptic sequence features in the active postmortem transcriptome

Organism

Mer length

Mers

Zebrafish

5

UGUAU, AUACA

6

GUAUUU, UCAAAA, UUUUGA, AAAUAC, AUUUUU, AUAUAU, AAAAAU

7

UGUAUUU, CGUUGUU, CAUUUUG, CAAAAUG, ACAAAAU, AACAACG, AUUGUAU, AUACAAU, AUUUUGU, AAAUACA

8

CAUUUUGA, UCAAAAUG

9

GGCGGCAAG, CCAGGCUCA, CGUCUAGGU, GCUAGGGAC, GUCCCUAGC, CUUGCCGCC, ACCUAGACG, UGAGCCUGG, AGUAGGCUA, UAGCCUACU

Mouse

6

CUAUAG, AUGCAU

7

ACCUAUA, AUGACUG, CAGUCAU, GUCUCUA, UAGAGAC, UAUAGGU, UCUAGAA, UUCUAGA

8

CCAUGACU, GGUUACAU, CCUAUAGG, GUCUCUAC, GUAGAGAC, CUUCUAGA, CUAGAAGU, CUAUGACU, GUAUGAAU, CUAUAGGU, ACCUAUAG, UCUGCAGA, AGUCAUGG, AGUCAUAG, UCUAGAAG, ACUUCUAG, UUCUAGAA, AUGUAACC, UUUGCAAA, AAUGCAUU, AAAGCUUU, AUUCAUAC

9

CGGAGAGAA, GCGAAGACA, CCCUUCUUC, GCUGCUGCU, CCUGGAACU, CCAGUGUGA, CCUGAGUUC, CCUCUUCUG, GGUCUUCAA, CCUUGAACU, CCAACAUCA, GGUUUCUCU, GGUUACAGU, GGUUACAUU, GAGGGCAUC, GUGGCUCAC, CAGGGAAGA, CUGCUGCUG, CAGCAGCAG, CUCCAGCAU, CUGCUCUCU, CUGCAGAAG, CAGGAGAAA, CUCCUUCCU, CAGGAAGCA, CAGGAAGGA, GUGAGCCAC, GUCUCCUGU, GAGUGGUAG, GUCUCCAAA, CACAGAGAA, CUGAGUUCA, CAGAGAAAA, GUCUUCGCU, CAGAAGAGG, CUGAAGACA, GUCUUCAGA, CUGAAGAUG, CAGAAGAUG, CAGAAAGCA, CAGUAUGAA, GAUGCCCUC, CUUCCCAUC, GAUGGGAAG, CUACCACUC, CUUCCUCUU, GAACCUUUU, CUUCUGCAG, CUUGAGGAA, GAACUCAGG, GAACACACA, GAAGACACA, CUUCACUUG, CAAGUGAAG, GAAGAAGGG, CAUCUUCUG, CAUCUUCAG, CUUCUAGAA, GAAGAUGAU, GAAGAAGAA, CAAAGCCUU, CAAAGACUU, CAAACUUCU, GUUACAUUU, GUAAAGACU, CAAAUGUAA, CUUUUAAAA, UCCCAGCAA, UGGGAAGGA, AGCGAAGAC, UGCUGGGAA, AGCAGCAGC, UGCUGCUGU, UCCUGCAAA, UGCAGAAGA, UCCUUCCCA, UCCUUCCUG, UGCUUCCUG, AGGAAGGAG, UGCUUUCUG, ACAGCAGCA, ACAGGAGAC, ACACCAACA, AGAGAGCAG, UCACACUGG, UCUCUGUGU, ACACAGAGA, UGUGUCUUC, UGUGUGUUC, ACAGAGAAA, UGUCUUCGC, UCUGAAGAC, UGUCUUCAG, ACUGUAACC, AGAGAAACC, ACUGUUUCU, ACACAUACA, AGUCAUAGU, AGAGUUUCU, AGUCUUUAC, UCUUCCCUG, AGUUCCAGG, UGUUGGUGU, UCUUCUGCA, UGAACUCAG, UCUUCACAA, UGAUGUGUU, UGAUGUUGG, AGUUCAAGG, UCUAGAAGU, UCAUCUUCU, UCAUCUUCA, UGUUCUUCA, UGAAGUUCU, UGAAGAUGA, UGAAGAACA, ACUUCUAGA, AGUUGUUCU, AGAACUUCA, AGAACAACU, AGAAGAUGA, AGAAGUUUG, UGUAUGUGU, ACUAUGACU, AGAAACUCU, AGAAACAGU, AGUAUGAAU, UCAAAAACA, UGUUUUUGA, UGUUAUAAA, UUCCCAGCA, AAGGCUUUG, UUGCUGGGA, AUGCUGGAG, UUCCUCAAG, UUGCAGAAA, AAGCAGUUA, UUCCUUCUU, AAGAGGAAG, UUCUCUCCG, UUCUCUGUG, UUGUGAAGA, AACACAUCA, AAGUCUUUG, AAGAAGGAA, UUGAAGACC, UUCUUCUUC, UUCUAGAAG, AUCAUCUUC, AUCAUGAAA, UUCAUACUG, UUGUUUUUU, AAGUUAUUA, AAAGCCUUU, AAAGGCUUU, UUUGCAGGA, UUUGGAGAC, AAAGCUUUU, UUUCUCCUG, UUUCUGCAA, UAACUGCUU, UUUCUCUGU, AAAGUCUUU, AAAGACUUU, UUUCAUGAU, AAUGUAACC, AUUCAUACU, UUACAUUUG, UUUCAAAAA, UAUGUAUUU, AAAAGGUUC, AAAAGCUUU, UUUUCUCUG, AAAUGUAAC, UUUUCAAAA, UUUUGUUUU, UUUUGAAAA, AAAACAAAA, UUUUUGAAA, AAAUACAUA, UAAUAACUU, AAAAAACAA, UUUAUAACA, UUUUAAAAG, UUUUUUUAA, UUAAAAAAA