Skip to main content

Table 6 Sequences of C/D box snoRNA genes in E. histolytica

From: Computational prediction and validation of C/D, H/ACA and Eh_U3 snoRNAs of Entamoeba histolytica

Me-Eh-SSU-G1296 TGTAATGATGA GATTTTACCATGCACCACT CAGA ATTATCTACCCAAAGATAAGTTGTGTTGATTATGGTGTCTGA AC
Me-Eh-SSU-U1024 CACTGTGATGA AGCTTTTTATCCAATCCT CTGA ATATCGTTGATATTTATCTATGTGGATATTAATGTTGACTTCTGA GT
Me-Eh-SSU-A83 GAAGATGATGA CTAGACTTGGCAGTCTCCCTGTTCGCAGTTTCAT ACTGA ATAAATATGAGGATAAAGGGTTCTGA TT
Me-Eh-SSU-G41 AGAAATGATGA CTTGTGTGCTTAATCTTT GTTGA TTCAAAAATGATAACACTTCTTTAAAGTCTGA TT
Me-Eh-SSU-A431 GCAAATGAGGA AATAAAATTTGGGTAATTTACG TCTGA AATTGATGATAACCATCTGTCGTTCTGA TG
Me-Eh-SSU-U871 AACGATCATGA ATTTTCACCTCTCCCGTTTTTT TCTGA ATCACCCCAATTATTCCTTTTAATCCTTCTCTCGAAATGA TT
Me-Eh-SSU-G1535 TCGAGTGACGA TAAACCACAGACCTGTT CTGA CCTTAATGGAGATAACAGAGCTGGCTCCAATTAGCGCTGGGGCTCTGA CG
Me-Eh-SSU-A27 GTCAGTGATGA TCAATAAATCAGCATATA TCTGA ATAAAGTATGATGGTTTAAGACGGGTCTGA GA
Me-Eh-SSU-A1830 CAATATGATGA AAAAGCACCAACTCACCTCTTTA GATGA TATTCCTGATTTTGATTTTGATGAAATGATTAACCAAACTGA GG
Me-Eh-SSU-A836 CTTTTTGATGA ATAAACTCTTTTAATCTTTCT TTTGA ATTTTCTTTTCTCTTTTTCTTTCTTTTGAATTTTCTTCTAACTTTTCTTTTAGAGGCTTGCTGA GG
Me-Eh-SSU-G1152 GGTAATGATGA TAGAAAGTTTTCAGATTATTAATGAAGACATTTTCAGCCTTGT CTGA GC
Me-Eh-SSU-G628 TAAAATGATGA TTATAGTTTTAATACAAC ATTGA TTTAAATGAAACACACAACTTTCACTAATTTTAATAATCTAATTTTTACAATTAACTCTGA CT
Me-Eh-SSU-A1183 AAAAATGATGA AAAAAGAAAAAAGTCCTGGAGTTCC AACCA GGATGAATATCCATGATGATAAACTAATCTTCTCACTGA TT
Me-Eh-SSU-A790 AGAAGTGATGA TATATAAATTCCATGTTAGAA CTGA TATAACGTGTTGATATTTGTATAAGTCTGA TC
Me-Eh-SSU-C1805 GTAGATGATGA CTTATACGTCGGGCGG ACTGA AAGATTATATGTAGATTCGACGTGTCTGA TA
Me-Eh-LSU-A928a ACCAATGATGA TTTACATTAAACCATCTTTCG TCTGA AAAACTGATGTCAAATATGTCATAATCTGA GG
Me-Eh-LSU-A928b TAAGATGATGA TTTGATTCCGTGTTTCG TCTGA ATCCTGGTGAAAACTCGACAATCTTATCTGA TT
Me-Eh-LSU-U1868 TTCTATGATGA TATTTAATGAAAGAAGAAAAGAG TATGA ACTTAACTCAAAAAAATATAACGGTGGTGCTTTACCTAAAATCTCTTTTTTTCGTCCTGA AT
Me-Eh-LSU-U3580a GAATATGATGA AGTATTTTAATAAGAAATATAATAAATAATAATAGAAAGA ATGA AATAAGATAATATGAAAGAATAAGAAAAATAAAAAGATATAACTGA TG
Me-Eh-LSU-U3580b GAATATGATGA ATTAATTTAATAAGAAATATAATAAATAATAAAAGAAAGA ATGA AATAAGATAATATGAAATAATAAGAAAATAAAATGATATAAATGATGA TA
Me-Eh-LSU-A785 AGAAATGATGA TAATGTGGTCCGTGTTT CTGA ATACTGAAGAGACTATAACCACTTCTGA TT
Me-Eh-LSU-G2958 AGCAATGAAGA TATACGCAGTTATCCCTGT CCGA GAACTGCAAATGTGGATATGTTAACTAAGTCTGA GC
Me-Eh-LSU-A3089 AGAAATGATGA AATAATACTCAGCTCAC TCTGA ATATAAATGAAGAATGAGTTTCTATATGATTTCTGA TT
Me-Eh-LSU-C2414 GTCTGTGAGGA ATTGAAAGATAGGGACA TCTGA TATAACTGATGTTAAAAATCTTTGATTTGACTGA GA
Me-Eh-LSU-G926 TGAAGTGATGA TCCTTTATTTAAGTGATTAACCATGATAATCATCTTTCGGGT C TGA TT
Me-Eh-LSU-U1018 GAATATGATGA ACTTAATCAATATTCAAATA GCTGA ATAATATGATAAAATGAAAGTCTGTTACTGA AA
Me-Eh-LSU-G1028 TATGATGATGA AATGAGTCTCCGAATAATATTGAGGACAAATCTTTCGCTCCTAT CTGA TT
Me-Eh-LSU-U1176a TATAATGATGT ATATTTTCTTCATTAACAATTTCTTTGTTTATTTA TTGA ATTTAGTTGATAATTCATTATTAACACTACAACAACGTTTTGAATATCTTTTACTGA AG
Me-Eh-LSU-U1176b TATTATGATGT ATATTTTATTCATTAACAATTTCTTTGTTTATTTA TTGA ATTTAGTTGATAATTCATTATTAACACTACAACAATGGTTTGAATATCTTTTACTGA AG
Me-Eh-LSU-U1176c TATAATGATGT ATATTTTCATCATTAACAATTTCTTTGTTTATTTA TTGA ATTTAGTTGATAATTCATTATTAACACTACAACAACGTTTTGAATATCTTTTACTGA AG
Me-Eh-LSU-A2333 TGTAATGATGA GAACTTTATGAATAATAGAGAGGATTCTTATAAAAAGAAGTGGTAATATTCTCGTTTTGAAAATGTTACCAGGGATGAATAATCTCCCTTGATGATTCTTTCATAGTTACT C TGA AC
Me-Eh-LSU-A228 ACATATGATGA ATTTCTTGGAGAACTGAATTTAAA TTGA AGACAATTTATATTATGTTGCAAAGAACTGA TG
Me-Eh-5.8 S-U84 TATAATGATGA TATAAAACAATAAATTATGACTTTTCTTCAATTTTTTGATATTCA C TGA AA
Me-Eh-5.8 S-A92 TGTAGTGATGA TGGAAGAATTAATTCAAATTTT AATGA ATTAGTGTTATATACTGAAAGAGAGAGAATAGATGAGTATTGTGAAAGGTCTAACCTTCCTTTAAATACTACTGA AA
EhCDOrph1 CTAAATGATTTTCTAAATGATGA CTCTTGTGGTGGTTTTGGAGAAGACTGATTTGATGAATAAGAAGATGACCATCCTGA AGAACATTCATTTGG
EhCDOrph2 GACTTGATAGAATTAAGTGATGA CATGTGTTGAACAATCTCTGAGTTTTGATGACAACTTACCTTCGTCTGA TATTTCTTTTTCTTC
EhCDOrph3 AATTAAAAAAATAACAGTGATGA CTTTACTGCGTTATCTTAAGTAGGATTCTTTTATAGTTTCCAGTGATTTCAACTTTCACTTGAGTCTGA GTTATTCTTTTTATA
EhCDOrph4 TTTAATCAAATCCACAGTGATGA AATAACTTGTCTGAGAGTCATTTTTAATCATGATGGCATGTTTTTATTTCTGA GTGGGTTATTTAACT
EhCDOrph5 ATAATAAGATGTAAGAATGATGA AGTTTTTATTAAACTATGAATATTACATGATTACTTGATCCTCTGA CTTACATTTAATTTT
EhCDOrph6 TTTGAATTAGAAGACGATGATGA ATTTGAATTAGAAGACGACGAAGAAGAAGATGATGAATAAATCCTTAAATAACTGA GTGCTTATATTCAAA
EhCDOrph7 TTTGAATTAGAAGACGATGATGA ATTTGAATTAGAAGACGACGAAGAAGAAGATGATGAATAAATCCTTAAATAACTGA GTGCTTATATTCAAA
  1. Note: Box C and box D are depicted in bold. Box C’ and D’ represented in bold and italics. Antisense elements are in italics.