Skip to main content

Table 2 Motifs overrepresented in CNSs over near-promoter sequences

From: Short sequence motifs, overrepresented in mammalian conserved non-coding sequences

Odd Chromosomes Even Chromosomes
Motif Number of occurrences Overrepre- sentation Motif Number of occurrences Overrepresen-tation
STAATTAS 7576 4.55 SYTAATTA 9852 4.26
TTAATKAR 17516 4.33 TTAATTAD 14561 4.07
GBTAATKA 12299 3.96 CTRATTAS 5744 3.90
VTAATTGM 10174 3.91 ATTAATGN 9762 3.74
TTTMATKA 19449 3.86 TAATTATD 11760 3.73
MTTMATTA 13688 3.82 TTTAATDA 16633 3.66
AATKYAAT 15204 3.73 ATAATTAB 9233 3.62
TTAATKGV 12925 3.72 TAATKSAA 10418 3.59
RTAATKAA 13613 3.68 STAATTGV 7823 3.55
MMTAATTA 12518 3.68 GYAATWAA 10608 3.55
TSTAATTW 14964 3.49 TGYAATTW 13322 3.51
AATKMATT 18824 3.48 AATGMWTT 15412 3.49
TGATWAAW 12898 3.46 AGYAATTW 12585 3.41
KATAATKA 10739 3.46 AATTDATT 14693 3.39
CATTAAKV 10838 3.42 AATTATAD 10379 3.36
CATWAWTT 14599 3.39 TWAATTGR 8896 3.35
CATTWAAW 19325 3.37 AWTARCAT 9601 3.35
CAATTAKV 9515 3.33 TAATTHAT 12789 3.34
ATRATTYA 13356 3.30 CWTTAATR 9114 3.32
ATTTYMAT 20983 3.29 ATTSMATT 11547 3.27