Skip to main content

Table 2 Statistically significant miRNA under inoculation of F. oxysporum (P < 0.05)

From: Regulation of terpenoid biosynthesis by miRNA in Persicaria minor induced by Fusarium oxysporum

miRNA Sequences (5′ to 3′) P-values FDR values
pmi-miR156b/c TTGACAGAAGATAGAGAGCACGA 2.78E-4 0.02
pmi-miR156d ACTCTCTGTGCTTCTGTCATCA 2.04E-18 1.88E-15
pmi-miR156j TTGACAGAAGAGAGTGAGAA 1.12E-4 7.94E-3
pmi-miR156n/o TGGCAGAAGAGAGTGAGCACAA 9.84E-4 4.67E-2
pmi-miR157d CTGACAGAAGATAGAGAGCACGA 4.12E-4 2.28E-2
pmi-miR159 TTTGGATTGGAGGGAGCTCTA 4.56E-12 2.22E-9
pmi-miR159a CTTGGATTGAAGGGAGCTA 3.50E-6 4.11E-4
pmi-miR159b TTTGGATTGAAGGGAGCTCTCCA 5.78E-5 4.60E-3
pmi-miR160a GCGTATGAGGAGCCAAGCATA 2.97E-120 7.50E-117
pmi-miR162 ACGATAAACCTCTGCATCCAGA 1.16E-5 1.15E-3
pmi-miR164b/c TGGAGAAGCAGGGCACGTGCA 3.64E-7 6.23E-5
pmi-miR165b GGAATGTTGTTTGGTTCGATGA 2.36E-5 2.11E-3
pmi-miR166a CTCGGACCAGGCTTCATTCCCA 1.63E-31 2.35E-28
pmi-miR166b TCGGACCAGGCTTCACTCCCAA 1.86E-7 3.36E-5
pmi-miR166d TAGGACCAGGCTTCATTCCCTA 1.63E-4 0.01
pmi-miR166i GGAATGTCGTCTGGTTCA 1.87E-5 1.73E-3
pmi-miR166j TCGGACCAGGCTTCATTCCCATA 1.86E-7 3.36E-5
pmi-miR167 TGAAGCTGCCAGCATGATCTTTA 2.78E-4 0.01
pmi-miR167a AGATCATCTGGCAGCTTCACCA 1.23E-4 8.60E-3
pmi-miR167d TGAAGCTGCCAGCATGATCTATTA 3.84E-9 9.47E-7
pmi-miR167h/i/j TGAAGCTGCCAGCATGATCTTA 8.54E-6 9.08E-4
pmi-miR168 TCGCTCGGTGCAGGTCGGGAA 1.63E-4 1.06E-2
pmi-miR168a CCCGCCTTGCATCAACTGAATCA 4.69E-8 1.01E-5
pmi-miR168b CCCGCTTTGCATCAACTGAATA 1.25E-9 3.52E-7
pmi-miR169f TAGCCAGGGATGACTTGCCGGA 5.93E-7 9.37E-5
pmi-miR171b TTGAGCCGTGCCAATATCACA 6.16E-12 2.71E-9
pmi-miR171d/e TTGAGCCGTGCCAATATCACTA 2.87E-11 1.21E-8
pmi-miR171f TTGAGCCGTGCCAATATCACAA 1.71E-9 4.55E-7
pmi-miR172a AGAATCTTGATGATGCTGCACTA 7.68E-6 8.25E-4
pmi-miR172i AGAATCTTGATGATGCTGCATTA 9.55E-15 6.89E-12
pmi-miR2111 TAATCTGCATCCTGAGGCCCA 1.77E-6 2.33E-4
pmi-miR2111a/b/c TAATCTGCATCCTGAGGCTAA 8.75E-13 5.53E-10
pmi-miR319 CTTGGACTGAAGGGAGCTCCCTA 3.70E-7 6.23E-5
pmi-miR319h CTTGGACTGAAGGGAGCTCCA 3.56E-15 2.76E-12
pmi-miR390 AAGCTCAGGAGGGATAGCGCCTA 3.69E-4 0.02
pmi-miR393c TCCAAAGGGATCGCATTGATCCA 4.61E-12 2.22E-9
pmi-miR396 TTCCACAGCTTTCTTGAACTCCA 5.40E-4 2.90E-2
pmi-miR396a GTTCAATAAAGCTGTGGGAAA 2.76E-4 0.02
pmi-miR396c GTTCAAGAAAGCTGTGGGATGA 1.87E-6 2.42E-4
pmi-miR396e TTCCTCAGCTTTCTTGAACTGA 4.62E-7 7.66E-5
pmi-miR397a TCATTGAGTGCAGCGTTGATAA 2.32E-5 2.10E-1
pmi-miR397b TCATTGAGTGCAGCGTTGTTGA 7.68E-6 8.26E-4
pmi-miR398 TGTGTTCTCGGGTCGCCCCTGTA 1.02E-9 3.22E-7
pmi-miR398b TGAGTTCTCAGGTCGCCCCTA 1.07E-4 7.77E-3
pmi-miR398f/g TGTGTCCTCAGGTCGCCCCCA 7.05E-7 1.07E-4
pmi-miR408 TGCACTGCCTCTTCCCTGGTTA 4.58E-5 3.76E-3
pmi-miR530 TATCTGCATTTGCACCTGCACCA 1.77E-4 0.01
pmi-miR530b TGCATTTGCACCTACACCTTAA 7.14E-11 2.78E-8
pmi-miR535 TGACAATGAGAGAGAGCATA 2.73E-4 0.02
pmi-miR535a TTTGACAAAGAGAGAGAGCACGA 9.67E-4 0.04
pmi-miR858 TTCGTTGTCTGTTCAACCTTA 1.63E-4 0.01
pmi-miR894 TTTCACGTCGGGTTCATCAA 1.63E-4 0.01
pmi-miR4995 TAGGCAGTGGCTTGGTTAAGGA 4.13E-10 1.39E-7
pmi-miR5077 TCGCGTCGGGTTCACCAA 9.20E-4 0.04
pmi-miR5368 GACAGTCTCAGGTAGACA 2.61E-10 9.11E-8
pmi-miR6173 AGCCGTAAACGATGGATA 1.714E-4 0.01
pmi-miR6300 GTCGTTGTAGTATAGTGGA 2.28E-7 4.04E-5
pmi-miR6478 TCGACCTTAGCTCAGTTGGTA 6.66E-11 2.69E-8