Skip to main content

Table 4 Primers used in this study

From: Changes in Bacillus anthracis CodY regulation under host-specific environmental factor deprived conditions

Oligonucleotidea Sequenceb (5’ → 3’)
Forward Reverse
500CodYUP ATAGGATCCGAATTATTAGCAAAAAC ATATCTAGATTAGTTTGTTTTTAATTTAGCA
500CodYDN GGGCGGCCGCGTATCACGTGAAGG TGTGC CACCTGCAGTGGAAACTAGGGCGA GTCAC
BAS0563 ACACCACAAGAGACATGTTCT CGCATGTAATATTCTCGTACGTGT
yceC (BAS0385) TCGATTTAACGAAAGGACAACCA ACAACGGATGCATCACAATCT
inhA1 (BAS1197) CATCAATCGCTTTGACAGCTGT GCGCATCTGCTAAACGTTCT
BAS4903 GGCCGTATGCAAATGGTTCG GCCCGAATTGCAATTGGTGT
eno (BAS4985) TGTTTATGCTCGCGAAGTCCT TGCTTCGTGCTCACCAGTAG
tpiA (BAS4987) GCGTAAACCAATTATCGCAGGT ACCAGGCGCTCTAAGAATAGA
BAS5069 TCGCAAGATTAGAGCATATGACA GCCCTTGGCGGTCAAATAAC
BAS0036ChIP ATTTTTAAATTGTAAGTGGAGATTGT ACCATCTATTACTCATATTTCAAGAA
BAS1197ChIP TTCAGAAAACATTGTTGAATTGTG ATTTGTAAAAATTCCATAGTTAGCAT
BAS1350ChIP AGCACAAATGATACTTGCAAA TTAACGACATGTGTTGGACT
BAS3397ChIP ATTTTTCGAGTTTTGTAAAGTGTT TCAATGAGGTATAGTGTTTTAAAAGA
BAS3621ChIP AGTTAATGAACATGCAATTTTCAT GTAGTTTTATTTACTTAGAAAATTCAGAAT
BAS4069ChIP ATCGCATCGTTTACTGTGTA GGATTACTTCGTCCAATCGA
BAS4252ChIP TAACTTTTTGGAATATTGGCACT TTTTCATTGAAACTCCCCCT
BAS4963ChIP AGCTCTCTGGAAAGAATGTG CGTAAAAGCGTTGAAAAGGA
  1. aChIP, chromatin immunoprecipitation; denotes primers that were used in ChIP-qPCR
  2. bBoldface bases denote a restriction enzyme target site